Pesticidy a herbicidy

Pesticidy a herbicidy jsou dvě různé třídy chemických látek používaných v zemědělství a zahradničení k ochraně rostlin před škůdci a konkurenčními rostlinami. Zde je detailní popis rozdílů mezi nimi spolu s příklady nejběžnějších látek a jejich typického použití:

Pesticidy:

 • Definice: Pesticidy jsou chemické látky používané k ochraně rostlin před škůdci, jako jsou hmyz, roztoči, plže a jiní parazité.
 • Typické pesticidy: Příklady pesticidů zahrnují insekticidy (proti hmyzu), fungicidy (proti plísním a houbám) a akaricidy (proti roztočům).
 • Příklady pesticidů:
  • Dichlorodiphenyltrichlorethan (DDT): Insekticid používaný v minulosti k hubení komárů a jiného hmyzu.
  • Pyrethroidy: Moderní insekticidy používané v domácnostech a zemědělství k ochraně rostlin.
  • Mancozeb: Fungicid používaný k ochraně rostlin před plísněmi.
 • Typické použití pesticidů: Pesticidy jsou používány k zabránění poškození plodů a rostlin škůdci. Používají se v zemědělství, zahradničení, lesnictví a v domácnostech.

Herbicidy:

 • Definice: Herbicidy jsou chemické látky používané k hubení nežádoucích rostlin, které konkuruji pěstovaným rostlinám (tzv. plevele).
 • Typické herbicidy: Existuje několik typů herbicidů, včetně selektivních herbicidů (které hubí určité druhy rostlin) a neselektivních herbicidů (které hubí všechny rostliny).
 • Příklady herbicidů:
  • Glyphosát (Roundup): Neselektivní herbicid, který hubí většinu rostlin.
  • Atrazin: Selektivní herbicid používaný proti širokolistým plevelem.
  • 2,4-D (kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová): Selektivní herbicid používaný proti dvouděložným plevelem.
 • Typické použití herbicidů: Herbicidy jsou používány ke kontrole růstu nežádoucích rostlin a plevelů v zemědělství, zahradničení, na trávnících a v průmyslových oblastech.

Hlavním rozdílem mezi pesticidy a herbicidy je jejich cíl. Pesticidy jsou určeny k ochraně rostlin před škůdci, zatímco herbicidy jsou navrženy k hubení nežádoucích rostlin, aby se zvýšila úroda nebo zlepšila estetika určitého prostoru. Je důležité používat tyto látky s opatrností a dodržovat pokyny a předpisy, aby se minimalizovalo riziko pro životní prostředí a lidské zdraví.

Přejít nahoru